Ruszyła trzynasta edycja konkursu „ODKRYWCA 2020” Wyróżnienia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dziedzinie turystyki.

Celem Konkursu jest nagrodzenie osób, zespołów osób, instytucji, stowarzyszeń, samorządów oraz przedsiębiorców z branży turystycznej przyczyniających się do budowania wizerunku marki turystycznej województwa w kraju i za granicą oraz rozwoju turystyki i gospodarki turystycznej w regionie. Wyróżnienia i Nominacje do Wyróżnienia są przyznawane w następujących kategoriach:

1. działalność na rzecz rozwoju turystyki i popularyzacji krajoznawstwa:
a) osoba,
b) instytucja;

2. przedsięwzięcie biznesowe;

3. wydawnictwo promocyjne;

4. promocja w mediach społecznościowych:
a) promocja miejsca,
b) promocja oferty turystycznej.

Zgodnie z regulaminem Kapituła Konkursu przyznaje Nominacje do Wyróżnienia oraz rekomenduje Wyróżnienia Zarządowi Województwa. Wyjątkowo, w tym roku Kapituła Konkursu poleci również kandydatów do Wyróżnień Specjalnych za kreatywność w turystyce w czasie trwającej pandemii. Ostatecznie o wynikach Konkursu decyduje Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zgłoszenia kandydatur mogą być dokonywane bezpośrednio przez samego kandydata, bądź też kandydaci mogą być zgłoszeni przez inny podmiot. Zgłoszenia do konkursu można przesyłać do 9 września 2020 r. wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mailowy: odkrywca@kujawsko-pomorskie.pl, temat: Konkurs „ODKRYWCA 2020”.

Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się jesienią podczas Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Organizatorem konkursu „ODKRYWCA 2020” jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Kontakt:
Agnieszka Komorowska
tel. 56 62 18 423
e-mail: odkrywca@kujawsko-pomorskie.pl

 

Do pobrania:
Regulamin Odkrywca 2020
zał. nr 1 do Regulaminu Formularz zgłoszeniowy
zał. nr 2 do Regulaminu Druk_zgody_na_kandydowanie_
zał. nr 3 do Regulaminu Zgoda na wykorzystanie wizerunku
zał. nr 4 do Regulaminu zgoda na wykorzystanie danych osobowych
zał. nr 5 do Regulaminu akceptacja warunków dotyczących przetwarzania da…