Rusza jedenasta edycja organizowanego przez Urząd Marszałkowski Konkursu „ODKRYWCA”. 

Celem Konkursu jest nagrodzenie osób, zespołów osób, instytucji, stowarzyszeń, samorządów oraz przedsiębiorców przyczyniających się do budowania wizerunku marki turystycznej województwa w kraju i za granicą oraz rozwoju turystyki i gospodarki turystycznej w regionie. Wyróżnienia i Nominacje są przyznawane w następujących kategoriach i  podkategoriach:

  1. Działalność na rzecz rozwoju turystyki i popularyzacji krajoznawstwa:
  2. a)     osobowość,
  3. b)     osoba prawna/instytucja;
  4. Inwestycja sprzyjająca rozwojowi turystyki;
  5. Przedsięwzięcie biznesowe;
  6. Wydarzenie turystyczne i promocyjne:

Zgodnie z tegorocznym regulaminem Kapituła Konkursu przyznaje po trzy Nominacje do Wyróżnienia w każdej kategorii i podkategorii i rekomenduje Wyróżnienia Zarządowi Województwa. Ostatecznie o wynikach konkursu decyduje Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zgłoszenia kandydatur mogą być dokonywane bezpośrednio przez samego kandydata, bądź też kandydaci mogą być zgłoszeni przez inny podmiot. Zgłoszenia do konkursu można przesyłać do 8 października 2018 r. wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mailowy: odkrywca@kujawsko-pomorskie.pl, temat: Konkurs „ODKRYWCA 2018”.

Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się jesienią podczas Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W ubiegłym roku laureatem Konkursu w kategorii: Działalność na rzecz rozwoju turystyki i popularyzacji krajoznawstwa został Powiat Świecki, w kategorii: Inwestycja sprzyjająca rozwojowi turystyki wyróżnienie otrzymało Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki Sp. z o.o., Gmina Miasta Toruń, w kategorii: Wydarzenie turystyczne i promocyjne wyróżnienie otrzymało Muzeum Ziemi Pałuckiej za „Wenecką Noc z Parowozami” oraz Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna za „Inaugurację w naszych Konstelacjach. Megaweekend w regionie”.

Regulamin, formularz zgłoszeniowy oraz pozostałe dokumenty

 Zapraszamy do zgłaszania kandydatur.