Aktywna Społeczność dla Ekonomii Społecznej (Active Citizens for Social Enterprise), w którym bierze udział „Toskania Kociewska” to globalny, innowacyjny program British Council wspierający rozwój społeczny poprzez promowanie form lokalnej aktywności. Jego ideą jest zachęcanie przedstawicieli lokalnych społeczności do brania odpowiedzialności za własne potrzeby i wyposażanie ich w wiedzę, umiejętności oraz doświadczenie niezbędne do ich zrealizowania.
W Polsce British Council pilotuje program wraz z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE ). W 2016 r. odbył się pierwszy cykl szkoleń, w którym udział wzięli przedstawiciele przedsiębiorstw społecznych oraz wszelkiego rodzaju instytucji, które prowadzą już swój biznes społeczny lub planują jego uruchomienie.
Uczestnicy otrzymują wiedzę nt. wsparcia liderów przedsiębiorstw społecznych w ich działaniach na rzecz rozwoju lokalnego, zrównoważonego rozwoju i wzrostu zaangażowania mieszkańców w społeczną zmianę przy wykorzystaniu narzędzi ekonomii społecznej, rozwoju sieci kontaktów i możliwości współpracy przedsiębiorstw społecznych.
Serdecznie gratulujemy Panu Arkadiuszowi! Jesteśmy przekonani, że z wiedzy, umiejętności, entuzjazmu i pozytywnej energii gospodarzy „Toskanii Kociewskiej” skorzysta nie tylko Kociewie, ale i całe Kujawsko-Pomorskie Konstelacje dobrych miejsc.