30 maja odbędzie się study tour do Chełmna, Świecia, Gruczna oraz Topolna. Dolina Wisły zostanie zaprezentowana jako przykład jednej z Konstelacji. „Mimo zaledwie kilku godzin, jakie mamy do dyspozycji w programie postaramy się oczarować gości klimatem naszych zabytków, doskonałymi regionalnymi potrawami oraz gościnnością”, mówi gospodarz wizyty w województwie, prezes K-POT, Beata Sawińska. 29 maja, podczas obrad POT i ROTów dyrektor biura K-POT, Agnieszka Kowalkowska, zaprezentuje ideę Konstelacji oraz działania zrealizowane w procesie budowania turystycznej marki regionu.
W programie spotkania POT i ROTów znalazły się m.in.:
omówienie bieżących działań i projektów POT, wprowadzenie do programu „Mysterious Poland” – opartego na aktywności youtuberów; przykłady dobrych praktyk współpracy PIT z ROT-ami oraz prezentacja Google pt. ”Jak prowadzić działania promocyjne w Internecie z głową, czyli tak żeby przynosiły efekty.