Kujawsko – Pomorska Organizacja Turystyczna wraz z Polską Izbą Turystyki w Bydgoszczy zapraszają do udziału w III Regionalnym Forum Turystyki, które odbędzie się 6 kwietnia w Hotelu Holiday Inn w Bydgoszczy. Tegoroczna edycja Forum dedykowana jest przede wszystkim gestorom obiektów hotelarskich, atrakcji turystycznych, osobom zajmującym się tworzeniem produktu, jego komercjalizacją i sprzedażą. Słowem – ludziom branży, od których kreatywności, zaangażowania i skuteczności zależy oferta turystyczna naszego województwa. Zapraszamy również przedstawicieli samorządu terytorialnego, osoby zajmujące się promocją na szczeblu regionalnym i lokalnym oraz wszystkich zainteresowanych rozwojem turystyki.

Program spotkania obejmuje wprowadzenie nt. komercjalizacji, prezentacje laureatów Certyfikatu i Złotego Certyfikatu POT 2017 oraz ciekawych bieżących inicjatyw turystycznych Kujaw i Pomorza. Dzięki współpracy z Forum Turystyki Przyjazdowej przy Polskiej Organizacji Turystycznej głównym punktem programu wydarzenia będzie giełda produktów turystycznych, podczas której przy stoiskach koordynowanych przez Lokalne Organizacje Turystyczne odbędą się rozmowy z największymi polskimi touroperatorami oferującymi przyjazdy do Polski.

Zgłoszenia do dnia 28 marca.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

PROGRAM III REGIONALNEGO FORUM TURYSTYKI, Bydgoszcz 6 kwietnia 2018 r.
Hotel Holiday Inn Bydgoszcz, ul. Grodzka 36

10:00 – 11:00 – rejestracja, przydzielanie stoisk, kawa na powitanie
11:00 – 11:10 – otwarcie Forum, powitanie uczestników
11:10 – 11:40 – wykład wprowadzający „Komercjalizacja produktu w turystyce”
11:40 – 13:00 – prezentacje regionalne:

  • Żywe Muzeum Piernika w Toruniu – Złoty Certyfikat POT 2017
  • Muzeum Mydła i Historii Brudu w Bydgoszczy – Certyfikat POT 2017
  • Bory Tucholskie dla seniora, projekt ASOS
  • Invisible House – nowa atrakcja w Toruniu – startup

13:00 – 13:45 – lunch
13:45 – 16:00 – giełda produktów turystycznych
16:00 – zakończenie Forum, rozmowy kuluarowe dla branży

 

Organizatorzy:
Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna, Polska Izba Turystyki o/Bydgoszcz
Partnerzy strategiczni: Miasto Bydgoszcz, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Goście:
Forum Turystyki Przyjazdowej Polskiej Organizacji Turystycznej
Gospodarze stoisk: Lokalne Organizacje Turystyczne/Oferenci: hotelarze, gestorzy atrakcji, organizatorzy wydarzeń
Uczestnicy: wszyscy zainteresowani rozwojem turystyki w województwie kujawsko-pomorskim