18 czerwca w Warszawie odbyło się walne wyborcze „Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych”. Zarząd pierwszej kadencji związku stowarzyszeń powołanego przez Regionalne Organizacje Turystyczne (obecnie 14 ROT, w tym K-POT), zakończył swoją pracę.

W skład nowego Zarządu wchodzą: Małgorzata Wilk – Grzywna ze Świętokrzyskiej Organizacji Turystycznej – prezes FROT, Marek Migdal reprezentujący Zachodniopomorską Regionalną Organizację Turystyczną – wiceprezes FROT, Agnieszka Sikorska ze Śląskiej Organizacji Turystycznej – skarbnik FROT oraz członkinie Zarządu – Dorota Lachowska z Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (dotychczas prezes FROT) a także Iwona Majewska z Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Do Zarządu kandydował również Piotr Mielec z Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
Kandydaci zaprezentowali swoje stanowisko wobec kluczowych spraw dotyczących turystyki w Polsce i rozwoju Forum ROT. Liczna reprezentacja naszych kolegów świadczy o ich zaangażowaniu w sprawy całego środowiska turystyki i chęci służenia swoimi kompetencjami oraz wieloletnim doświadczeniem w branży.
Dyrektor biura K-POT, Agnieszka Kowalkowska, w bieżącej kadencji Władz FROT pełni funkcję przewodniczącej Komisji Rewizyjnej FROT, w której sład wchodzi także Łukasz Magrian z Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
Serdecznie dziękujemy za trud powołania do życia związku stowarzyszeń „Forum ROT” oraz pierwsze wspólne przedsięwzięcia dotychczasowej prezes – Dorocie Lachowskiej.
Nowemu Zarządowi życzymy wielu sukcesów!