Bursztyn, jantar, amber… Ta niezwykle cenna kopalna żywica opowiada nasze dzieje lepiej niż niejedna kronika. Jest symbolem starożytnego bogactwa, jednak nie tylko za przyczyną skrywanego w głębinach skarbu, którym zechciało się z nami podzielić morze, ale całego dziedzictwa, które wyrosło przed wiekami na jego kanwie. Jako pretekst dalekich handlowych podróży z Południa na Północ, Via del Ambra (w języku włoskim Szlak Bursztynowy) przyczynił się  do rozpowszechnienia kultury, sztuki, a także starożytnej myśli w Europie. Do dzisiaj fascynuje historyków, archeologów i kulturoznawców. Jest też wdzięcznym tematem dla turystyki na Kujawach. Zanim jednak stanie się osnową nowych pomysłów – trzeba odkryć i zrozumieć ślady jego obecności w naszym regionie.

Z inicjatywy Fundacji Orion z siedzibą w Villi Orłowo oraz Laboratorium Venezia z Wenecji, pod patronatem Marszałka Województwa – Piotra Całbeckiego oraz Wójta Gminy Inowrocław – Tadeusza Kacprzaka, 16 maja w Inowrocławiu odbędzie się “Polsko-włoskie sympozjum nt. stylu romańskiego w sztuce i architekturze na Kujawach”. Naukowcy, pasjonaci, “ambasadorzy” Kujaw, zarówno z Polski, jak i z Włoch, odsłonią przed nami romańskie dziedzictwo Strzelna, Kruszwicy oraz Inowrocławia. Serdecznie zapraszamy!

Termin: 16 maja, rejestracja uczestników od godz. 10:00
Miejsce sympozjum: sala koncertowa Państwowej Szkoły Muzycznej w Inowrocławiu, ul. Kilińskiego 16 a.

Szczegółowe informacje od organizatorów – w załączniku.