Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna rozpoczyna realizację projektu “Budujemy markę Doliny Dolnej Wisły”, w partnerstwie z Powiatem Świeckim oraz we współpracy z Gminą-Miasto Grudziądz i Gminą Miasto Chełmno.

To już czwarta z pięciu autonomicznych regionalnych marek współtworzących Kujawsko-Pomorskie Konstelacje dobrych miejsc. W przyszłym roku dopełnimy naszą konstelacyjną mapę markowym Pojezierzem Brodnickim.

”W 2019 roku powstała strategia marki Kujawy. W trudnym dla turystyki czasie pandemii pracowaliśmy nad marką Pałuki (rok 2020) i Bory Tucholskie (2021). Dzięki zaangażowaniu JST, NGO i przedsiębiorców, regiony te zyskały strategie komunikacji wraz z planami marketingowymi” – mówi Beata Sawińska, prezes Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej. „Celem naszych tegorocznych spotkań jest wypracowanie założeń spójnej komunikacji Doliny Dolnej Wisły i zaangażowanie społeczności w budowanie silnej, rozpoznawalnej marki, gotowej do konkurowania o turystów i przyjaznej dla mieszkańców”, dodaje B. Sawińska.

Synergia działań promocyjnych podejmowanych we wspólnym nurcie wizerunkowym jest nie do przecenienia. Kryzys w branży turystycznej dobitnie pokazał, że terytorialna marka to kapitał, który pomaga przetrwać zapaść na rynku, a po jego przebudzeniu – kieruje uwagę na to co rozpoznawalne, lubiane, darzone sentymentem. Choć są to kwestie oczywiste, w praktyce nadal pozostaje wiele do zrobienia. Stąd inicjatywa cyklu warsztatów, z którą
K-POT dociera do regionalnych liderów, by spotkać ze sobą tych, którzy w swojej pracy, działalności społecznej, w poczuciu wspólnoty miejsca i tożsamości ich małej ojczyzny, mają potrzebę kreowania rzeczywistości, w której żyją.

Turystyka występuje w działaniach K-POT w roli narzędzia do tworzenia produktów lokalnych, wprowadza nową perspektywę, pozwala odnieść się do trendów (nie tylko w naszej branży ale też społecznych, lifestylowych, edukacyjnych itd.).

Koncepcja marek regionalnych ma zapobiegać ich wewnętrznej „kanibalizacji” tj. ubieganiu się o turystów z tych samych segmentów rynku. Bez szczególnych zabiegów marketingowych możemy sięgać po klientów o całkowicie odmiennych motywach podroży. Kujawy odwołują się do srebrnej turystyki (trendu „silver tsunami” i life balance), Pałuki – do edukacji w każdym wieku (long life learning oraz edutainment – nauka przez zabawę), Bory Tucholskie do relacji człowieka z naturą i kwestii klimatycznych.

Popularność Doliny Dolnej Wisły wśród turystów wzrasta dzięki m.in. Festiwalowi Smaku w Grucznie, Święcie Śliwki w Strzelcach Dolnych czy ofercie Szlaku „Niech Cię Zakole”. Tym bardziej wymaga dyskusji w kontekście obecnych trendów, analizy zasobów, tożsamości i potencjału, analizy potrzeb turystów i mieszkańców, a także planów rozwoju turystyki w nowej strategii województwa.

Warsztaty „Budujemy markę Doliny Dolnej Wisły” odbędą się w Chełmnie (16 maja) oraz Chrystkowie (18 maja). Opiekę ekspercką powierzono renomowanej agencji marketingu terytorialnego LOCATIVO z Krakowa. Projekt został objęty patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pana Piotra Całbeckiego.