15 kwietnia 2016 roku Walne Zebranie Członków K-POT przyjęło jednogłośnie “Kujawsko-Pomorskie Konstelacje dobrych miejsc” jako turystyczną markę naszego województwa. Wyrazem tego było zatwierdzenie nowego logotypu Stowarzyszenia. Do autorskiej, stworzonej oddolnie – w gronie Zespołu Kreatywnego K-POT, koncepcji Konstelacji, opracowano System Identyfikacji Wizualnej.

Zawdzięczamy go agencji MSU Publishing z Torunia. Idea Konstelacji polega na łączeniu: branży – w różnych formach, kontekstach i konfiguracjach, miejsc – w trasy zwiedzania, wydarzeń – we wspólne akcje i kampanie. Konstelacje mają wymiar organizacyjny, merytoryczny i strategiczny. To nasza wizja turystyki jako narzędzia rozwoju regionalnego, promocji województwa, dziedziny pełniącej istotną rolę społeczną i gospodarczą. Od 5 lat Konstelacje są kanwą opowieści o naszych regionach i odpowiedzią na to, kim chcemy być w przyszłości. Są też inspirującym pytaniem na jakich wartościach budujemy siłę naszej marki. Demokratyczne zasady, partycypacja społeczna, zrównoważony rozwój, umacnianie regionalnej i lokalnej tożsamości poprzez rozwój autonomicznych marek. Tak myślimy i działamy w gronie K-POT.

Dziękujemy za współpracę, zaangażowanie i wszelkie przejawy życzliwości. Składamy wszystkim członkom, przyjaciołom i sympatykom Konstelacji życzenia prawdziwego rozkwitu turystyki i za jej przyczyną – rozkwitu naszych miast i regionów.

Zarząd i Biuro K-POT

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „5 lat Konstelacji Dobrych Miejsc kujawsko- pomorskie konstelacje dobrych miejsc”