„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w partnerstwie z Kujawsko-Pomorską Organizacją Turystyczną w ramach realizacji operacji „Wybierz Strawę i Wyprawę na szlaku „Niech Cię Zakole” zorganizował dwie podróże studyjne. Pierwsza pn.: „Stoły Dobrzyńskich Smaków” na kulinarnym szlaku” odbyła się w dniu 13.10.2022, natomiast druga „Wyprawa po Dobre z Lasu” odbyła się w dniach 20-21.10.2022.

W obu podróżach udział wzięło łącznie 30 uczestników z województwa kujawsko-pomorskiego będących uczniami z Zespołu Szkół Chemicznych we Włocławku z kierunków gastro – turystycznych  oraz studenci z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z kierunku turystycznego.

„Stoły Dobrzyńskich Smaków – na kulinarnym szlaku” w dniu 13 października 2022 skierowana do przedstawicieli gastronomii i szkół gastronomicznych. Wzięli w niej udział uczniowie Zespołu Szkół Chemicznych z Włocławka – kierunek technicy organizacji turystyki oraz technicy żywienia i usług gastronomicznych pochodzący z obszarów wiejskich. Trzecia z planowanych podróży adresowana była do młodego pokolenia wiążącego swą przyszłość zawodową z turystyką i kulinariami. Programy szkolne niestety nie przewidują kształcenia absolwenta o profilu kuchni regionalnej, a tym samym również na potrzeby niezwykle prężnie rozwijającej się turystyki kulinarnej. Podróż ta pozwoliła na uświadomienie przynajmniej części przyszłych absolwentów potrzeb lokalnego rynku gastronomicznego w jego niszowej, acz atrakcyjnej odsłonie, jaką jest szlak kulinarny. Uczniowie mogli się zapoznać z trzema różnymi ofertami kulinarnymi u trzech podmiotów gastronomicznych reprezentujących różne profile jak: agroturystyka w „Zagrodzie Pod Zachrypniętym Kogutem” z RHD nabiałowo – drobiowym, zakład garmażeryjny – Tradycyjne Jadło Mirosławy Wilk z wypiekiem własnego pieczywa oraz Pałacyk Gozdawa z kuchnią odwołującą się do ziemiańskich korzeni. Wszystkie te trzy podmioty opierają swą ofertę na własnym i lokalnym surowcu, ale każda z nich jest atrakcyjnie odmienna. W każdym z odwiedzanych miejsc miał miejsce pokaz i mini warsztaty wg przyjętego programu. Uczniowie wzięli udział w tworzeniu Stołów Dobrzyńskich Smaków adekwatnie do gastronomicznego profilu każdego z miejsc.

 „Wyprawa po Dobre z Lasu” w dniach 20/21 października 2022, na którą zostali zaproszeni studenci Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z Torunia – kierunek turystyka i rekreacja – Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK i Etnologii – antropologia kulturowa – Wydział Humanistyczny UMK. Dla tej grupy docelowej skonstruowano podróż z przewagą aspektów przyrodniczo – krajobrazowych z zielarstwem i darami lasu w tym przypadku puszczy bydgoskiej. Chodziło o to, aby ich włączyć w tworzenie popularyzację oferty komponowanej w symbiozie z naturą w jej plenerowym wydaniu, świat roślin i  „dobre z lasu”. W bieżącym roku do szlaku przyjęto bowiem dwa podmioty – Makowe Lato z ofertą zielarską oraz Hotel Dobre z Lasu Nadleśnictwa Solec Kujawski. Oferta została zatem wzbogacona o ogniwa przyrodniczo – krajobrazowe, zielarskie i leśne. Wizyta ta wiodła od ogrodu zielarskiego Makowego Lata, przez Dolinę Dolnej Wisły ze Strzelcami do Puszczy Bydgoskiej, gdzie studentom zaprezentowano ofertę Stołu Dobrego z Lasu oraz przeprowadzono zajęcia seminaryjne prezentujące ofertę szlaku Niech Cię Zakole oraz dyskusje moderowaną. W jaj trakcie wyłoniła się propozycja  skonstruowania pakietu turystycznego w oparciu o „Hotel Dobre z lasu, gdzie można by lokować grupy wycieczkowe i stąd oferować atrakcje turystyczno – kulinarne łączące potencjał Puszczy Bydgoskiej, Doliny Dolnej Wisły w połączeniu z miastami Bydgoszczą i Toruniem. W samym Nadleśnictwie Solec a atrakcjami możliwymi do przeprowadzenia i włączenia w ofertę – pakiet mogą być: spacer z leśnikiem – ścieżka edukacyjne, sadzenie lasu  z poczęstunkiem w plenerze, grzybobranie zakończone warsztatami, spacer botaniczny ze zbiorem runa zakończony warsztatami. Oferta – „Las jest w sam raz” mogłaby zaistnieć właśnie w oparciu o leśne atrakcje nadleśnictwa w sezonie wiosennym, letnim i jesiennym. Kolejnym kierunkiem jest wykorzystanie bliskości miast Bydgoszczy i Torunia i atrakcji im właściwym. Istotną atrakcję stanowi leżący na trasie do Torunia Olenderski Park Etnograficzny. Do wyobrażenia i realnego wdrożenia jest weekend w hotelu z wycieczką na Zakole przez Ostromecko i do Torunia przez Park Olenderski ze zorganizowanym grzybobraniem i warsztatami w Hotelu Dobre z Lasu. Studenci byli pod opieka wykładowców związanych z Doliną Dolnej Wisły w tym z dr Aleksandrą Kleśtą – Nawrocką, była doktorantka prof. Dumanowskiego, prowadząca bloga Prowincja od Kuchni,

Odwiedź portal KSOW – https://ksow.pl.
Zostań partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Instytucją odpowiedzianą za treść informacji jest Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy