Rozpoczął się proces certyfikacji punktów informacji turystycznej w województwie kujawsko-pomorskim, który przeprowadzany jest na zasadzie dobrowolności i na podstawie indywidualnych zgłoszeń.

Jej celem jest:

  • zapewnienie odpowiedniej jakości i poziomu obsługi turystów przez podmioty informacji turystycznej;
  • rozwój narodowej sieci standaryzowanych podmiotów informacji turystycznej współpracujących na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym;
  • udostępnianie informacji turystycznej środkami elektronicznym

Aby zgłosić punkt informacji turystycznej z terenu Kujaw i Pomorza do certyfikacji należy wypełnić wniosek poprzez dedykowaną aplikację online dostępną na stronie https://maps.pot.gov.pl/certyfikacja-it/ do 7 lutego 2019r.

Wizytacja centrów i punktów informacji turystycznych planowana jest między 11.02 -22.02.2019 r.

Dokumenty do pobrania:
Regulamin Certyfikacji Informacji Turystycznej w Województwie Kujawsko-Pomorskim
Kryteria certyfikacji