Dzięki kolejnej wspólnej inicjatywie “Kujawsko-Pomorskich Konstelacji dobrych miejsc” otwarcie sezonu turystycznego 2018 zapowiada się naprawdę wyjątkowo! Od kilku tygodni członkowie Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej zachęcali branżę turystyczną i organizatorów lokalnych wydarzeń do zgłaszania udziału we wspólnej akcji K-POT oraz Urzędu Marszałkowskiego “Inauguracja w naszych Konstelacjach – MegaWeekend w regionie”.
Dzięki temu, od 28 kwietnia do 6 maja, mieszkańcy naszego województwa i turyści mają do wyboru ponad 80 imprez w 30 miejscowościach. Na specjalnym serwisie informacyjnym www.inauguracja.kujawsko-pomorskie.travel zebraliśmy wszystkie nadesłane propozycje.

Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i współpracę. Mamy nadzieję, że w tym roku aura będzie łaskawa a kampania promocyjna zapewnią wszystkim doskonałą frekwencję.


Przedsięwzięcie finansowane w ramach projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być … na zielonym” ze środków POIiŚ 2014-2020, WFOŚiGW w Toruniu oraz budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.