Przed nami 15 edycja Konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny – Certyfikat POT. Jego celem jest wyłonienie najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych dla turystów produktów turystycznych roku 2017. W Kujawsko-Pomorskich Konstelacjach dobrych miejsc z pewnością ich nie brakuje!

Podobnie jak w latach ubiegłych regionalny etap konkursu przeprowadzany jest za pomocą dedykowanej aplikacji, dostępnej pod adresem www.konkurs.pot.gov.pl Koordynatorem etapu regionalnego jest Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna. Na zgłoszenia do Certyfikatu POT i Złotego Certyfikatu POT czekamy do 15 września.

Kapituła powołana przez Kujawsko-Pomorską Organizację Turystyczną dokona oceny otrzymanych zgłoszeń i wybierze 3 produkty turystyczne, które będą reprezentować region w etapie ogólnopolskim. Tym samym produkty te otrzymają tytuł Najlepszego Produktu Turystycznego Regionu 2017. Regionalne Jury wskaże także jednego kandydata do walki o Złoty Certyfikat.

Uwaga:

Certyfikaty POT przyznawane są produktom funkcjonującym na rynku nie krócej niż dwa lata.

Złoty Certyfikat POT może uzyskać tylko ten produkt turystyczny, który otrzymał w ubiegłych latach Certyfikat POT, a jego zakres został rozszerzony o nowe atrakcje, oferty turystyczne. Złoty Certyfikat POT może być przyznany produktowi nie wcześniej niż po upływie 5 lat od daty otrzymania Certyfikatu POT.

Regulamin XV Konkursu – Certyfikat POT 2017