KUJAWSKO-POMORSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

Komunikat

Szanowni Państwo, informujemy, że nastąpiła zmiana lokalizacji Biura K-POT w Bydgoszczy, a także numeru telefonu. Aktualne dane kontaktowe Biura to: al. kard. S. Wyszyńskiego 54, 85-620 Bydgoszcz; tel./fax 52 325 88 36.

Aktualności

Członkowie K-POT nagrodzeni!

Z radością informujemy, że nasi członkowie zostali laureatami Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Lokalna Grupa Działania „Bory Tucholskie” za realizację projektu „Zielona opieka – gospodarstwa opiekuńcze jako innowacyjna forma alternatywnych źródeł dochodu na obszarach wiejskich” a także za projekt „Bory Tucholskie dla Seniora”; Gmina Cekcyn – za realizowanie przez samorząd gminy aktywnej i innowacyjnej polityki rozwoju; Gmina Brześć Kujawski – za rozwój terenów inwestycyjnych wchodzących w skład Brzeskiej Strefy Gospodarczej oraz Oddział PTTK w Golubiu-Dobrzyniu – za organizację imprez kulturalnych i historycznych oraz opiekę nad Zamkiem. Serdecznie gratulujemy! czytaj dalej

Forum ROT, II kadencja Władz

18 czerwca w Warszawie odbyło się walne wyborcze "Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych". Zarząd pierwszej kadencji związku stowarzyszeń powołanego przez Regionalne Organizacje Turystyczne (obecnie 14 ROT, w tym K-POT), zakończył swoją pracę. czytaj dalej

Kontakt

14 + 13 =

Biuro Kujawsko-Pomorskiej
Organizacji Turystycznej

Wełniany Rynek 5/8
85-036 Bydgoszcz
tel./fax +48 52 376 70 19
biuro@k-pot.pl

Biuro K-POT

Biuro Kujawsko-Pomorskiej
Organizacji Turystycznej

Wełniany Rynek 5/8, 85-036 Bydgoszcz

tel./fax +48 52 376 70 19

biuro@k-pot.pl