15 września 2020 r. hotelu Cukrownia Żnin odbyły się warsztaty szkoleniowe służące wdrożeniu powstałej w kwietniu Strategii komunikacji marketingowej Szlaku Piastowskiego. W warsztatach można było uczestniczyć również on-line. Uczestnicy projektowali komunikaty werbalne, odgrywali scenki z wykorzystaniem zasad storytellingu oraz dyskutowali na temat współpracy obiektów na Szlaku i przyszłych rozwiązań mających na celu poprawę zarzadzania Szlakiem. Łącznie w spotkaniu uczestniczyło ok. 50 przedstawicieli administratorów obiektów na Szlaku Piastowskim i samorządów przez obszar których przebiega Szlak.

 

Koncepcja strategii komunikacji marketingowej dla Szlaku Piastowskiego została opracowana przez  zespół specjalistów w dziedzinie turystyki, w tym turystyki kulturowej, krajoznawstwa, historii, marketingu, brandingu i zarządzania. Jest wynikiem licznych spotkań, konsultacji  i warsztatów z kluczowymi interesariuszami Szlaku Piastowskiego: członkami  Rady Programowo-Naukowej ds. Szlaku Piastowskiego i administratorami obiektów na Szlaku w województwie kujawsko-pomorskim i wielkopolskim.  Dokument zawiera koncepcję brandingową wraz ze strukturą marki szlaku, wytyczne strategiczne komunikacji marketingowej oraz  kluczowe założenia  systemu zarządzania szlakiem. W obrębie Szlaku zarekomendowano siedem tematycznych tras.

 

Warsztaty są realizowane w ramach projektu Cult-CreaTE, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Europe oraz z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.