Szanowni Państwo,
Zarząd Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej podjął w dniu 9 czerwca 2020 r. uchwałę nr 5/2020/Z,
zwołującą Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

XVIII Walne Sprawozdawczo – Wyborcze Zebranie Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej odbędzie
się w dniu 1 lipca 2020 r. w Toruniu, w Urzędzie Marszałkowskim, przy Placu Teatralnym 2, Sala Patio
na pierwszym piętrze. Termin pierwszy: godz. 10:00, termin drugi: godz. 10:30.

W załączeniu znajdą Państwo proponowany porządek obrad.

Potwierdzenie uczestnictwa należy przesłać na adres e-mail biuro@k-pot.pl lub skontaktować się z biurem
K-POT pod nr tel. 52 – 325 88 36, do dnia 26 czerwca 2020 r.

Delegatów proszę o pozyskanie i przedłożenie pełnomocnictw reprezentowanych instytucji członkowskich.
Przypominam, że podstawą do określenia liczby delegatów jest liczba członków zwyczajnych Stowarzyszenia,
którzy opłacili składki członkowskie za rok 2019.

Informuję, że w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 Walne Zebranie K-POT zostanie zorganizowane
w obowiązującym reżimie sanitarnym, zgodnie z aktualnymi wytycznymi rządu oraz sanepidu. W trosce
o zdrowie i komfort bezpieczeństwa uczestników spotkania uprzejmie proszę, by osoby przeziębione lub
mające kontakt z chorymi/przebywającymi na kwarantannie, zapewniły sobie zastępstwo w reprezentacji.

BUDŻET K-POT NA ROK 2020
PLAN MERYTORYCZNY NA ROK 2020
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2019
SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2019