Zarząd Forum IT rekomenduje stosowanie specjalnie przygotowanego regulaminu pracy w punktach informacji turystycznej, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19. Dokument zawiera wytyczne dla gestorów i pracowników punktów informacji turystycznej, procedury postępowania w przypadku wystąpienia symptomów zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u pracownika punktu informacji turystycznej oraz w przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem osoby, która była klientem punktu IT. W osobnym dokumencie zawarto wytyczne dla klientów punktów IT.

Rekomendowany regulamin pracy w punktach informacji turystycznej

Wytyczne dla klientów