1 lipca 2020 r. Walne Zebranie Członków Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej wybrało nowe władze Organizacji na kolejną kadencję 2020-2024.

Zarząd K-POT:

Prezes
Beata Sawińska
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wiceprezes
Leszek Woźniak
Miasto Bydgoszcz

Wiceprezes
Michał Bucholz
Gmina Cekcyn

Skarbnik
Monika Andruszkiewicz
Lokalna Organizacja Turystyczna PAŁUKI

Sekretarz
Iwona Karolewska
Powiat Świecki

Członek Zarządu
Jacek Żakowiecki
Wyższa Szkoła Bankowa

KOMISJA REWIZYJNA K-POT:

Przewodniczący
Piotr Kończewski
Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE

Zastępca Przewodniczącego
Tomasz Moraczewski
Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.

Sekretarz
Andrzej Anszperger
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Członek Komisji
Maciej Rżeński
Gmina Miasta Brodnicy

Członek Komisji
Czesław Łukomski

Pałucki Oddział PTTK w Żninie

GRATULUJEMY!

Dziękujemy dotychczasowemu Zarządowi za czteroletnią pracę, inspiracje i wsparcie.